Maken

Het maken van een boek is meer dan het schrijven van het verhaal. Komen er illustraties in het boek? Welk lettertype krijgt het en hoe is de verdere lay-out? Hoe ziet de cover eruit? Wordt het een gebonden boek of een paperback? Krijgt het misschien een leeslint?

opengeslagen boek vraagteken vraagteken vraagteken vraagteken